Leveranciers

Voor leveranciers:
  • Leveranciers dienen zich een kwartier voor aankomst te melden.
  • Leveranciers worden gevraagd handschoenen te dragen.
  • Er wordt duidelijk gecommuniceerd waar de spullen geplaatst worden.
  • Persoonlijk contact tussen leveranciers en medewerkers wordt zoveel mogelijk vermeden en als er contact noodzakelijk is, wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden.
  • Na aflevering dienen leveranciers direct te vertrekken.